Kurs i Epostmarkedsføring

E-post er kjent for å ikke bare være den billigste kanalen du kan benytte til markedsføring, men også den med høyest Return of Investment (ROI). Men det er ikke bare å sette seg bak tastaturet uten tilstrekkelig kunnskap, så hvordan skal man lykkes?

Det får du svar på i dette kurset i e-post-markedsføring arrangert av Adresseavisen Marketing Studio og Adresseavisen Brand Studio. Adresseavisen var tidlig ute med å bruke e-post som et konkret markedsføringsverktøy, og har utviklet det til en viktig del av arbeidshverdagen.

Kurset er perfekt for deg som jobber med markedsføring, enten ditt marked er rettet mot store eller små kundegrupper, privatmarkedet eller bedriftsmarkedet.

Program og spørsmål som skal være besvart etter kurset:

  • Hvorfor skal vi benytte e-postmarkedsføring?
  • Hva sier lovverket?
  • Hvordan bygger og vedlikeholder vi gode og segmenterte e-postlister?
  • Hvilket innhold skal vi sende ut og med hvilken frekvens?
  • Hvordan skal vi unngå å bli oppfattet eller klassifisert som SPAM?
  • Hvilke verktøy kan vi benytte?
  • Hvordan jobber vi godt med rapporter og tolkning av resultater?

Kurset holdes i Adresseavisens lokaler i Ferjemannsveien 10, den 5. desember fra kl. 08.30-12.30. Innholdssjef Atle Bersvendsen fra Brand Studio og salgssjef Anders Berggren fra Marketing Studio er kursholdere.